More than 10 years in China

Languages
Italiano
Espa˝ol
English
中文
 
               ASK China                                        服务                                        合作伙伴                                        联系方式             
               
 

联系方式

 

Chengdu ASK China Consultants Co. Ltd.
成都伊比利华咨询服务有限公司

公司地址:

成都市永丰路47号丰尚商务港4-22
610041 四川

电话/传真:028 85929110
电子邮箱: info@askchina.es

 


.

 
  Copyrightę2008 by Chengdu ASK China Consultants Co., Ltd.